4th Annual Seattle Conference

Every year, we address several aspects of the Bioeconomy, including biofuel, biotechnology, and green chemistry. The impact of biofuels on greenhouse gases is subject to debate.

Het uitgangspunt van onze werkwijze is de missie en de visie van een organisatie. Door draagvlak & commitment, enthousiasme & motivatie te ontwikkelen wordt er een stevig fundament neergezet. Met aandacht voor talent en leervermogen willen wij gezamenlijk bouwen aan een toekomstbestendige organisatie.
Immers:…… pas als er een stevig fundament is…. kan er verder gebouwd worden!

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?