4th Annual Seattle Conference

Every year, we address several aspects of the Bioeconomy, including biofuel, biotechnology, and green chemistry. The impact of biofuels on greenhouse gases is subject to debate.

Het uitgangspunt van onze werkwijze is de missie en de visie van een organisatie. Wij leveren altijd maatwerk! Alleen door draagvlak & commitment, enthousiasme & motivatie te ontwikkelen kan er een stevig fundament worden neergezet. Met aandacht voor passie, plezier en ontwikkeling willen wij gezamenlijk met een organisatie bouwen aan een toekomstbestendige organisatie.

Immers:….. pas als er een stevig fundament is….kan er verder gebouwd worden!