Stilte

Stilte……Stil zijn…..Stilstilte

Wat betekent stilte, hoe wordt stil zijn ervaren  en wanneer is het echt stil. Vroeger toen ik op school zat in een grote klas van 25 kinderen  riep de juffrouw ( een non) vaak “Stilte”. En daarna nog  een keer maar dan dwingender  ”STILTE”. Als kleuter werd er zelfs wel eens een pleister op mijn mond geplakt…. Kennelijk was ik niet gemakkelijk stil te krijgen. En nog steeds zijn er momenten waarop  ik stilte als lastig, onplezierig of ongemakkelijk ervaar. Maar waarom eigenlijk?  Stel je bent in gesprek met iemand en al in de eerste zin wordt je onderbroken. Daarna nogmaals en nog een keer. Dan ben je geneigd om de volgende keer geen gesprek met deze persoon te voeren. Hoe fijn is het, wanneer iemand met volle aandacht luistert. Zonder dat hij/zij meteen een advies of een oplossing aandraagt. Gewoon stil is en luistert. Stil zijn geeft  ook de ander de kans om zijn/haar idee te vertellen of een ervaring over een gebeurtenis  met jou te delen.  Als het stil is, kan ik mij bijvoorbeeld veel beter concentreren. Is er iets gebeurd wat je raakt dan wordt er letterlijk gezegd: “ik ben/word er stil van” 

Zodra we ervaren  welke impact stilte kan hebben, wordt het eenvoudiger om het toe te passen of gewoon  te laten gebeuren.

“de grootste openbaring is de stilte” Lao Zi