Krachtig in Teamwork: Vakinhoudelijk leren

Website logo 1aDe scholing roots van Apo-OnzeZorg liggen in de farmacie: de apotheek. Een fundament in scholing, maar wat hebben we een verandering doorgemaakt: deze wereld staat niet stil. Van bereiden en weinig contact met patiënten, naar een verplaatsing naar de balie en veel contact met patiënten. Een verandering die bij óns veel werkplezier heeft gegeven: contacten met mensen aan de balie of de telefoon: elke keer opnieuw een uitdaging! Bij deze nieuwe ontwikkelingen horen geaccrediteerde scholingen. Op dit moment zijn onze volgende scholingen KABIZ geaccrediteerd:

  • Antistolling, avond 1: trombose, avond 2: de Nieuwe Orale Antistolling Coagulantia. Uiteraard bestaat de cursus uit een theoretisch deel, een praktisch deel en een eindopdracht in de eigen apotheek / praktijk. Goed voor 11 KABIZ punten.
  • Wondzorg, bestaand uit een theorie deel en een praktische avond mét een wondverpleegkundige waarin je alle vragen kan stellen én de materialen ziet en kan voelen. Goed voor 5 KABIZ punten.
  • Werk in Uitvoering: een cursus gericht op het samenwerken in de ketenzorg.
    • Module 1 heeft betrekking op het toepassen van medicatieveiligheid en het toepassen van de de “Veilige principes in de medicatieketen”. Het is de start voor het helder hebben en krijgen van de taken en verantwoordelijkheden in de medicatieketen.
    • Module 2 Werk in uitvoering is bedoeld om naast het achterhalen van de juiste informatie m.b.t. medicatieoverdracht, deze ook zo goed mogelijk te interpreteren én te communiceren. In de praktijk blijkt dat onduidelijkheden vaak leiden tot verkeerde aannames met de nodige gevolgen. Ook bij een tussentijdse overdracht naar een collega of tijdens bijvoorbeeld de uitleg aan cliënt, is het belangrijk dat je op dezelfde golflengte zit zodat de informatie helder en duidelijk overkomt. Daarbij is de manier van communiceren van essentieel belang.
  • Als totaal te boeken, maar ook afzonderlijk van elkaar. In totaal goed voor 11 KABIZ punten.