Referenties

Alle gedane projecten kunt u vinden op onze LinkedIN pagina’s, hierbij krijgt u een goed overzicht van onze gezamenlijke projecten alsook onze individuele kwaliteiten en werkervaring.

 

LinkedIN van Maria Jansen-Overbeek

LinkedIN van Jetske Oldenburger-de Vries

LinkedIN van Apo-Onzezorg

 

 

Onderstaand een aanbeveling van een recente opdrachtgever en onze eigen blik op de samenwerking;

Namens Regioapotheek Vechtdal: Marleen Vulic en Hilda Noordhuis

Met weinig tot geen ervaring in een ziekenhuisapotheek zijn Jetske en Maria in 2012 als interim teamleiders bij ons aangesteld. Zij kwamen in een tijd dat er grote zaken aan- en opgepakt moesten worden. De medicatie voorziening in de ouderenzorg moest opnieuw worden opgezet en een nieuw elektronisch voorschrijfsysteem moest worden geïmplementeerd. De ontvlechting met de ziekenhuisapotheek Emmen en de opzet van een hele nieuwe ziekenhuisapotheek structuur kwam daar nog eens bij. Met tomeloze energie hebben zij zich ingezet om dit alles in goede banen te leiden. Ook al was hen veel onbekend, zij zorgden voor voldoende draagkracht en bedding om vanaf de basis de structuur goed neer te zetten en wisten zich binnen ons open(hartige) en zelfstandige team prima staande te houden. Zij vullen elkaar als mens en als manager mooi aan. Jetske doelgericht, Maria procesgericht.

In de laatste weken stond er een afbeelding van een lemniscaat op hun werkplek. Een mooi symbool voor complementaire- en wisselwerking van tegengestelde krachten.

 Reactie Maria Jansen-Overbeek & Jetske Oldenburger-de Vries:

“Alles wat aandacht krijgt, groeit! “.

In onze samenwerking hebben we gezien en gemerkt dat bovenstaand geen sprookje is maar echt werkt. Door samen met de medewerkers te kijken naar de kwaliteiten, talenten en doelstellingen van de individuele medewerker en echt luisteren naar de medewerker kan je doelstellingen bereiken en zorgen voor plezier in het werk op de werkvloer.

Niet projectmatig werken ( immers dan lijkt het alsnog het nadien afgelopen is) maar werken aan een transitie op de werkvloer: het tot stand brengen van een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende persoonlijke kwaliteiten, talenten en ontwikkelingen.”

Wederzijdse afhankelijkheid, échte samenwerking, wordt geboren als je niet denkt in termen van concurrentie, maar van gezamenlijk winnen. Concurrentie hoort thuis in de markt, niet binnen bedrijven of binnen gezinnen.

Stephen R. Covey