Resultaten

  • 2019: Werkenergieanalyse in teamverband; resultaat:
  • 2019: teamtrainingen Holwerd
  • 2019 samenwerken met PraqtiesPlus
  • 2019 geaccrediteerde scholing Werk in Uitvoering
  • 2018-2019: geaccrediteerde scholing: Wondzorg, deelnemers
  • 2018: geacredditeerde scholing Antistolling: deelnemers:
  • 2017: begeleiding poli

Coach / Adviseur Wijkmanagers en teams mrt 2015 – mrt 2016 Stichting Saxenburgh Groep, Hardenberg

Op basis van getoonde competenties zijn we als Maatschap Apo-OnzeZorg door de Raad van Bestuur van de Saxenburgh Groep benoemd als coach – adviseur ouderenzorg. Onze opdracht is om de negen wijkmanagers van de verschillende locaties in de ouderenzorg te coachen en te begeleiden in de transitie naar toekomstbestendige zorg. De speerpunten hierbij zijn: kwaliteit, veiligheid en verbinding tussen de teams, de wijkmanager en de informele zorg. Gelijktijdig hebben we de teams opnieuw in hun kracht gezet in ópmaat naar zelforganiserende teams in de veranderende zorg. Door gebruik te maken van onze vaardigheden als trainer en trainingsacteur hebben we, met behulp van hun eigen casuïstiek, concreet verbeterstappen gezet. De kennis van kwaliteit van zorg en afstemming hiervan binnen de teams, hebben ervoor gezorgd dat er binnen elke locatie een kwaliteitsteam is opgericht.

Vanuit maatschap Apo-OnzeZorg hebben we een aantal trainingen op maat ontwikkeld, o.a.: “Gun je team een Kado” en de kookworkshop “EFFLARE”. Situationeel manager / coach jan 2014 – dec 2014 Regio Apotheek Vechtdal, Hardenberg

Interim Manager jan 2014 – dec 2014 Regio Apotheek Vechtdal

De implementatie van het Elektronisch VoorschrijfSysteem (februari 2014) heeft een transitie teweeg gebracht met als gevolg dat de bestaande werkprocessen binnen het ziekenhuis- en de ziekenhuisapotheek aangepast moesten worden. Om dit te bereiken moesten bestaande interactiepatronen worden doorbroken. Het resultaat hiervan is dat zowel op individueel niveau ( zichtbaar en cognitief) alsook op collectief niveau (onzichtbaar en emotioneel) een blijvende positieve ontwikkeling is behaald. Daarnaast hebben we de ouderenzorglocaties in de regio begeleid om de noodzakelijke kwaliteitsslag met betrekking tot medicatie te maken. Het resultaat hiervan is dat er volgens de Veilige principes in de medicatieketen wordt gewerkt.

Om het team van 25 apothekersassistenten meer in hun kracht te zetten hebben we een eigen ontwikkelingsmethode “Gun jezelf een kado” toegepast in de jaarfunctioneringsgesprekken. Dit model is gericht op motivatie, inspiratie en ontwikkeling van de individuele medewerker en de rol van de medewerker in de samenwerking binnen het team. Hierdoor hebben we samen met het team een stabiele basis gelegd voor het nemen van eigen regie op weg naar een zelf organiserend team.

Interim Manager jan 2013 – dec 2013 Stichting Saxenburgh Groep, Hardenberg

Vanuit de samenwerking van onze Maatschap Apo-OnzeZorg hebben we als interim manager (duo-baan) de transitie van de ziekenhuisapotheek begeleid. Deze transitie had als doel een bestaande samenwerking tussen twee ziekenhuisapotheken juridisch en op procesniveau te ontbinden. In dit verandertraject hebben we het team ondersteund en begeleid naar de nieuwe situatie ingaande 1 januari 2014. Het resultaat hiervan is dat het team, wat gericht was op het in stand houden van de status quo, hebben kunnen begeleiden naar een nieuwe start. In dit proces is continue aandacht geweest voor urgentie,(durven) loslaten en creativiteit ontplooien door te experimenteren gericht op persoonlijke ontwikkeling waardoor er positieve energie is vrijgekomen. Dit heeft tot gevolg gehad dat de medewerkers de toekomst vol vertrouwen en met trots tegemoet zien.

Coachen on the Job nov 2012 – apr 2013 Openbare Apotheek, Assen Tijdens een zwangerschapsverlof van de eigenaar van de apotheek hebben we het team op de werkvloer gecoacht. Het doel was om het team meer zelf regie op de werkvloer te laten nemen. Dit hebben we bereikt door gezamenlijk naar de werkprocessen te kijken en veranderingen efficiënt en structureel te implementeren. Vanuit het lemniscatisch denken is er voortdurend aandacht geweest voor de ontwikkeling van de individuele medewerker en het voelen van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het resultaat.

Wij blijven leren…!

Roos van Leary dec 2015 – heden Leary Academy, Vught Update Lead Auditor ISO 9001-2015 (behaald)

Trainen metIMPACT: De ondernemende trainer, De activerende trainer, Persoonlijk Succes (behaald) jan 2015 – jun 2015 Bureau 5 voor 9, Renkum

sep 2013 – jun 2014 ICM, Utrecht Coachingstechnieken- en instrumenten (behaald) jan 2013 – jan 2013 ICM,

Lean Six Sigma in de langdurige zorg (behaald) jun 2014 – jun 2014

PDCA cirkel, Passioned Group Leusden (behaald) mei 2013 – jun 2013